Get Adobe Flash player

Kinezioterapija:
 

• lahko vključuje 
razgibavanje,
• krepitev mišične moči,
• učenje pravilnega usedanja, vstajanja,
• trening hoje z ali brez pripomočkov...

Kinezioterapija 
je metoda rehabilitacije, ki predstavlja obliko nespecifičnega funkcionalnega zdravljenja, ki uporablja gib, oziroma gibanje, kot osnovno sredstvo v prizadevanju za izboljšanje porušenega zdravja ali popolno ozdravitev. Kinezioterapija predstavlja pomembno dejavnost športne medicine v zdravljenju in rehabilitaciji športnikov. Gib, oziroma gibanje pa v športu služi tudi kot kinezioprofilaksa v smislu preprečevanja določene »športne« patologije. Obe obliki (kinezioterapija in kinezioprofilaksa) temeljita na spoznanjih anatomije, fiziologije in kineziologije.

 
Kljub temu da se gib lahko uporabi v namene tako preventive, zdravljenja kot tudi rehabilitacije, se kinezioterapija v pravem pomenu besede v največji meri uporablja v rehabilitaciji.
 
Za uspešnost kinezioterapije kinezioterapevti upoštevano naslednja načela:
• motivacija poškodovanca,
• zgodnji začetek kinezioterapije,
• analiza in razumevanje vaj pri kinezioterapiji,
• izogibanje bolečini,
• postopnost,
• sistematičnost,
• kontinuiranost kinezioterapije,
• aktivno sodelovanje poškodovanca,
• vztrajnost,
• izogibanje monotoniji kinezioterapije,
• spremljanje in evidentiranje učinkov.
 
Izvajam različne tehnike in metode kinezioterapije:
 pasivno, asistirano razgibavanje,
 vodenje individualnih vadb (vaje za zdravo hrbtenico, Pilates vadba, vaje s Thera-band trakovi, žogami...),
• raztezne vaje (stretching),
 vaje za vzdržljivost, koordinacijo, ravnotežje (vaje z ali brez pripomočkov)...